Ars Humanica Hungarica Kör

Az Ars Humanica Hungarica Kör, amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotnak, 2011-ben alakult és megalapította a Magyar Civil Becsületrendet, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

Vezérlő elveink

Az Ars Humanica Hungarica Kör tagjai, mint felelősen gondolkodó szabad és független polgárok, a Kör létrehozatalakor három fontos rendezőelvet alapvetésként rögzítettek:

Teljes és tényleges civil függetlenség. Civil méltóságuk megóvásának érdekében hatósági bejegyzéssel nem tagozódtak be a társadalom közjogi rendszerébe, ami az állami, hivatali szervezetektől függetlenül teljes működési és döntési szabadságot jelenti. A Kör tehát nyitott és független, mint tagjai is, akik felelősséggel és elszámolással csak egymásnak tartoznak. Ez jelentős szellemi erőt és értéket képvisel.

Anyagi és politikai függetlenség. A Kör működésében nem kap szerepet sem a pénz, sem a politika. Így mindenféle pártoskodás, törtetés, irigykedés és pénzügyi függőség reményeink szerint kizárható.

Humán értékelvűség. A Kör tagjai fontosnak tartják, hogy mind a kitüntetett értékek (cselekedetek), mind a kitüntetést odaítélők személye, emberi értékrend szerint tökéletesen elismerhetők legyenek. Azok az erények tehát, amelyek alapján a kitüntetés megítélhető, éppúgy elismerésre és tiszteletre méltóak, mint azok a személyek, akik ezt megteszik.

Ezen alapvetések jegyében jött létre az Ars Humanica Hungarica Kör, amelynek tagjai az emberi együttélés legfontosabb tényezőinek a humanista értékeket – mint a tisztesség, becsület, tolerancia, testvériség, irgalom, barátság, segítőkészség, stb. – tartják, és a nemes, emberi alapértékeket felmutató cselekedetek, tevékenységek széleskörű társadalmi elismertetését tűzték ki célul a Magyar Civil Becsületrend megalapításával.

A Magyar Civil Becsületrend anyagi díjazással nem járó évenkénti kitüntetés, amelynek értékét kizárólag az azt odaítélők által képviselt szellemi-erkölcsi tőke adja. A kitüntetés nyilvánosan igazolt elismerése annak a példaértékű tevékenységnek, amit a kitüntetett az emberek érdekében végzett, amely tevékenység a világ minden táján elismerést és tiszteletet érdemel politikai és vallási szempontok szerinti megkülönböztetés nélkül.

A Magyar Civil Becsületrendet minden évben egy alkalommal, február 10-én, gróf Batthyány Lajos, az első független magyar kormány mártír miniszterelnökének születésnapján adja át a Kör kitüntetetteknek. Jelképes üzenetű ez a nap, amit a Kör tagjai a civil függetlenség és egyéni önfeláldozás napjának tartanak.

Az Ars Humanica Hungarica Kör ezzel az önmagában értékes kitüntetéssel kívánja a kitüntetettek tevékenységének egyetemes és örök értékű humánumát mindenki számára követendő például állítani: Virtute et Exemplo (Erénnyel és Példával).